مشوق‌های جدید دولت در واگذاری‌ها

معاون سازمان خصوصی سازی از پله ای کردن اقساط کاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزایش طول دوره اقساط به عنوان مشوق های حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری های دولت خبر داد.

به گزارش ایرنا، حسن محمدتبار با اشاره به فهرست شرکت های قابل واگذاری در سال 94، گفت: شرکت هایی از صنعت پتروشیمی، پالایش نفت و حفاری، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین سازی، حمل و نقل، نیروگاهی، نساجی و ساختمان برای عرضه در سال جاری به سازمان خصوصی سازی تکلیف شده اند.
معاون واگذاری سهام و امور بنگاه های سازمان خصوصی سازی در مورد مشوق های قانونی برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری های این سازمان، افزود: پله ای کردن اقساط کاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزایش طول دوره اقساط از جمله مزایایی در نظر گرفته شده برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری های این سازمان است.
وی اضافه کرد: از ابتدای برنامه اول توسعه در سال 1368، دغدغه کوچک سازی دولت در کشور مطرح شد که با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، قرار شد شرکت های دولتی با سرعت بیشتری به بخش خصوصی واگذار شوند.
محمدتبار افزود: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون 137 هزار میلیارد تومان شامل 555 شرکت واگذار شده که 120 شرکت بیش از 50 هزار میلیارد تومان نیز در فهرست واگذاری های این سازمان در سال جاری باقیمانده است.
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: در روزهای خوش بازار سرمایه در سال 1392 نیز که شاخص بورس به 90 هزار واحد و ارزش بازار به 400 هزار میلیارد تومان رسید، سازمان خصوصی سازی تنها عرضه کننده 25 میلیارد تومان سهم دولتی در بورس بود که آسیب جدی به معاملات بازار سرمایه در این مقطع نزد.
وی افزود: بیشتر عرضه های این سازمان در سال جاری به صورت بلوکی و مزایده خواهد بود و به لحاظ وضعیت نامناسب بازار سرمایه، نگرانی بابت عرضه های دولت وجود ندارد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار