تعداد بنگاه‌هاي املاك 120 درصد افزایش یافت

تعداد بنگاه‌هاي مشاور املاك طي دوره 90-1385 به رغم مباحثي كه در خصوص ركود در حوزه معاملات بازار مسكن، افزايش قيمت مسكن در حدي كمتر از نرخ تورم، پايين بودن حق كميسيون مشاوران املاك و... 120 درصد يا دو برابر افزايش يافت كه اين اتفاق حكايت از سودآوري قابل توجه اين نوع فعاليت‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، به گفته كارشناسان گسترش بي‌رويه تاسيس و يا ايجاد بنگاه‌هاي جديد مشاور املاك رابطه‌اي دو سويه با فعاليت هاي سوداگرانه در بخش مسكن مي‌تواند داشته باشد به طوري كه هر چه فعاليت هاي سوداگرانه بيشتر باشد به همان نسبت نيز منفعت بنگاه‌هاي مشاور املاك افزايش مي‌يابد. ضمن اينكه خود افزايش تعداد اين بنگاه‌ها مي تواند به فعاليت‌هاي سوداگري در بازار مسكن دامن بزند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش مسكن همچنان در معرض جريانات كوتاه‌مدت نقدينگي با انگيزه‌هاي سوداگرانه قرار دارد و نوسانات قيمت آن به شدت از جهت‌يابي نقدينگي در كشور تاثير مي پذيرد.

همچنان رشد بي‌رويه نقدينگي به عنوان مهمترين معضل بازارهاي مالي كشور در خور توجه جدي است و اين امر به بخش مسكن آسيب بيشتري وارد مي‌كند.

بخش مسكن به منابع مالي پايدار نيازمند است و جريانات كوتاه‌مدت نقدينگي به اين بخش نه تنها به طرف عرضه آن كمك نمي كند بلكه از طريق ايجاد نوسانات قيمتي شديد به رشد پايدار آن آسيب مي‌رساند. اگرچه اجرايي كردن قانون ساماندهي بازار مسكن با تاكيد بر توسعه ابزارهاي مالي مي‌تواند به فرآيند تامين مالي پايدار بخش كمك كند با اين حال موانع اجرايي منجر به عدم اجراي آن شده است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار