تحصیل ۷ درصد جمعیت دانشجویی در دانشگاه های برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلیمی در نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های برتر گفت: ۷ درصد دانشجویان کل کشور در دانشگاه های بزرگ کشور تحصیل می کنند بنابراین باید بستر همکاری میان دانشگاه های بزرگ با دیگر دانشگاه های کشور فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تبادل منابع اطلاعاتی چون کتابخانه های دیجیتالی و پایان نامه ها، همکاری مشترک در خصوص مجلات علمی و پژوهشی، ایجاد زمینه برای مشارکت و همکاری میان دانشگاهی در پارک ها و مراکز علم و فناوری وابسته به دانشگاه ها و نیز همکاری این دانشگاه ها در عرصه بین المللی را زمینه های توسعه و تبادل اطلاعات علمی مشترک در حوزه پژوهشی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بر نتایج مثبت همکاری و تعامل شکل گرفته میان دانشگاه ها گفت: دانشگاه های بزرگ کشور باید هم افزایی، توافق و همکاری در تمام حوزه ها و به خصوص در حوزه پژوهشی داشته باشند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار