بازدید هیات دانشگاهی آلمان از دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی از اساتید دانشگاه های کشور آلمان از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد که در این بازدید نحوه تبادل ایده‌ها و تعامل بیشتر میان دو دانشگاه بررسی شد.

در این نشست توانایی و ظرفیت های دانشگاه صنعتی شریف از سوی مدیر دفتر روابط بین الملل این دانشگاه تشریح شد و هیات آلمانی نیز دانشگاه‌های این کشور را معرفی کردند.

در این بازدید هیات آلمانی از دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند و با اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده ها گفتگو کردند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار