همایش دوران دانشجویی، چالش ها و راهکارها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران و علاقمندان می توانند مقالات خود را در موضوعات اعلام شده تا ۱۰ آذرماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

موضوعات این همایش شامل نقش مدیریت محیط های خوابگاهی و در پیشگیری و کاهش تقاضای مواد مخدر، سبک زندگی سالم دانشجویی به دور از مواد مخدر و روان گردان ها، نقش توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در کاهش تقاضای اعتیاد و جایگاه دوستان، همسالان و خانواده در گرایش به اعتیاد دانشجو است.

همچنین دانشجو و الگوی همسرگزینی، بهداشت فردی، روانی و محیطی، تعارضات فرهنگی، پرخاشگری سیاسی، وندالیسم، روابط اجتماعی نامتعارف، فضای مجازی، دین باوری، اعتماد در فضای خوابگاهی، معلم و آسیب شناسی شیوه های ورود به دانشگاه، معلم و احساس تعلق شغلی، پژوهش، رابطه با استاد، قانون مداری، مسئولیت پذیری، اوقات فراغت از دیگر موضوعات این همایش یک روزه است.

 کاربردی کردن منشور راهبردی حراست در دانشگاه؛ چگونگی و راهکارها موضوع ویژه این همایش است. پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان، پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و پردیس دانشگاه فرهنگیان در کرمان برگزارکننده این همایش هستند. 

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار