یارانه فرآورده‌های نفتی مشمول مالیات نیست

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛  علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه آورده است: با توجه به نامه شماره ۹۸۵۶۷-۵۷  مورخ ۱/ ۶ / ۱۳۹۴ معاون نظارت مالي و خزانه داري کل کشور در خصوص يارانه‌هاي پرداختي دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده‌هاي نفتي (اصلي) شامل بنزين، نفت سفيد، نفت کوره، نفت گاز و گاز مايع و به منظور وحدت رويه در اتخاذ تصميم نسبت به پرونده ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت پالايش نفت، مفاد بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷-۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۰ حسب مورد براي دوره‌هاي مالياتي مذکور مجري خواهد بود.

ضمناً در خصوص بند (۳) بخشنامه ياد شده، آيين نامه اجرائي بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۳ کل کشور و جداول (۱) و (۲) پيوست آنها، حسب مورد در سال‌هاي مذکور مد نظر قرار گيرد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار