تحقق ۲۳۷ ریال سود به ازای هر سهم چادرملو

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، رییس امور سهام و مجامع شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد این شرکت  در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه امسال، مبلغ ۴ هزار و ۵۹ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۳۷ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.


امیر غلامی همچنین به تشریح عملیات مالی این شرکت پرداخت و گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴ خود بصورت حسابرسی شده اعلام کرد، در دوره یاد شده مبلغ ۹ هزار و ۸۴۲ میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشته است .

وی افزود : از درآمد این شرکت بهای تمام شده فروش کسر شد و سود ناخالص دوره نیز مبلغ ۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۹۴۵ میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۳ هزار و ۸۵۹ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال محاسبه شد.

رییس امور سهام و مجامع شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنین با اشاره به افزوده شده درآمدهای عملیاتی  به سود عملیاتی دوره و تحقق سود خالص دوره به مبلغ ۴ هزار و ۵۹ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال گفت: به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ ۵ هزار و ۲۶۶ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار