افزايش۸/۴ درصدي تولد نوزادان در ۶ ماه اول امسال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علي اکبر محزون مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: تعداد ولادت هاي به ثبت رسيده در شش ماهه اول امسال به 801 هزار و 514 مورد رسيده که 618 هزار و 299 مورد در مناطق شهري و 183 هزار و 215 مورد ديگر در مناطق روستايي بوده است.

به گفته وي، به طور متوسط در مقابل تولد هر يک نوزاد در مناطق روستايي، تولد 4/3 نوزاد در مناطق شهري به ثبت رسيده است.

مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بيان اين که در شش ماهه نخست امسال776هزار و 524 ولادت در مهلت قانوني ثبت شده اند، گفت: تعداد ولادت ثبت شده تا يک سال پس از وقوع در نيمه اول امسال 792 هزار و 537 واقعه بوده است.

محزون در مقايسه نسبت جنسيتي شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار داشت: نسبت جنسيتي حاصل از ثبت ولادت در اين مدت برابر با 8/105 است. يعني در مقابل هر يکصد واقعه ولادت ثبت شده دختر، حدود 8/105 واقعه ولادت پسر به ثبت رسيده است که همين شاخص در مدت مشابه سال قبل 2/106 بود.

* کاهش 8/9 درصدي آمار فوتي ها

محزون با يادآوري کاهش 8/9 درصدي ثبت فوت در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، گفت: در شش ماهه نخست سال جاري 185 هزار و 432 واقعه فوت به ثبت رسيده که 138 هزار و 184رويداد آن در مناطق شهري و 47 هزار و 248رويداد ديگر در مناطق روستايي بوده است.

به گفته مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، در اين شش ماه تعداد فوتي ثبت شده تا يک سال پس از وقوع 171 هزار و 398 واقعه اعلام شده است.

همچنين تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانوني در شش ماهه اول امسال ، 166 هزار و 799 واقعه بوده است.

وي افزود: در شش ماهه نخست امسال در مقابل هر يکصد فوتي ثبت شده زنان،5/127 مورد فوت مردان به ثبت رسيده که همين نسبت در مدت مشابه سال قبل 7/107 بوده است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار