مراکز نوآوری در جهاددانشگاهی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز، تفاهم نامه ای بین حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی و نصرت الله ضرغام، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برای همکاری در زمینه اجرای طرح های پسادکتری و طرح های تحقیقاتی منعقد شد.

این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست ها و اولویت های فناورانه و تحقیقاتی اعلام شده جهاددانشگاهی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است. ایجاد مرکز نوآوری در جهاد و ایجاد لینک پورتال های دو مجموعه برای آگاهی از کارهای تحقیقاتی انجام شده نیز از برنامه های این تفاهم نامه به شمار می روند.

طبق این تفاهم نامه، دانشگاه متعهد می شود داوری لازم در خصوص موضوع طرح پسادکتری و تحقیقاتی، استاد میزبان، پژوهشگر و خروجی هر طرح را انجام و طرح مورد تأیید داور را همراه با مستندات داوری به صندوق ارسال کند. بعد از ارسال طرح به صندوق، داوری مجدد صورت نمی گیرد و تنها جهت تصمیم گیری به کمیته تخصصی ارسال می شود و حداکثر در زمان ۳ ماهه، نتیجه تصمیم گیری به دانشگاه اعلام می شود.

دانشگاه سهم خود از اعتبارات طرح های تحقیقاتی مورد نظر را به صندوق اعلام و پرداخت می کند و سپس صندوق پس از دریافت اعلام واریزی قدرالسهم دانشگاه نسبت به پرداخت سهم خود اقدام خواهد کرد.

همچنین دانشگاه متعهد می شود بر تمام کار تمام وقت پژوهشگر نظارت داشته باشد و آزمایشگاه ها، مواد اولیه مورد نیاز در آزمایشگاههارا در اختیار پژوهشگر قرار دهد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار