تقویت سامانه سمات شورای عتف/ تصویب اولویت‌های پژوهشی براساس طرح‌های کلان ملی 

به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاري دانشجو, جلسه شورای عتف برگزارشد. به روز رسانی فهرست سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور موضوع این جلسه بود و شورای عالی عتف به عنوان بالا‌ترین مقام هماهنگ کننده دولت در امور پژوهش و فناوری موظف است سالی یک بار فهرت اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور را تهیه کند. 

در دولت یازدهم درسال ۹۲ فهرست اولویت‌های پژوهش و فناوی سال ۹۳ و ۹۴ منتشر شد و برای سال ۹۵ نیز باید فهرست به روز شود. همچنین، در شورای عتف از ۵ ماه قبل مطالعات منظمی آغاز شده و سوابق کل اولویت گذاری پژوهش و فناوری از دوره دولت اصلاحات مورد مطالعه قرار گرفت. 

در کمیسیون‌های هماهنگی نیز روش‌ها و یافته‌های اولویت‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت که روش‌شناسی تهیه فهرست اولویت‌های پژوهش و فناوری مورد استفاده قرار گیرد مشخص شد. برای اجرایی کردن این روش نیاز است که اعلام شود که برای این منظور همایشی برای حضور کلیه دست اندارکاران سیاستگذار کشور شامل اعضای شورا عالی انقلاب، ستاد ششم برنامه توسعه، معاونت علمی، اعضای شورای عتف و کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف یک ماه اینده برگزارمی شود. 

در این همایش اعضای شورای عتف به نقد و بررسی روش‌شناسی تهیه فهرست اولویت‌های پژوهش و فناوری می‌پردازند. 

با شروع دوره تدوین اولویت‌های پژوهش و فناوری از کمیسیون‌های تخصصی خواسته می‌شود تا اولویت‌های فناوری مانند بخشی مانند امنیت، زیر ساخت و راه، آب و کشاورزی را اعلام کنند. اولویت زیر بنایی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه است باقی می‌ماند که برای هرکدام از حوزه‌های کمیسیون‌های تخصصی ایجاد می‌شود

این کمیسیون‌ها در کنار سایر کمیسیون‌های تخصصی اولویت‌های پژوهش و فناوری علوم پایه و انسانی را تدوینمی‌کنند. 

 در حال حاضر ۵ منطقه ویژه علم و فناوری ایجاد شده که در این همایش اعلام می‌شود از چه تغییری اولویت‌های استانی تعیین شود. 

در استان‌ها کارگروه‌های پژوهش و فناوری به ریاست استانداری ایجاد شده که از طریق این کارگروه‌ها می‌توان نیازهای پژوهشی را تعیین کرد. این اولویت‌ها باید با اسناد بالا دستی هماهنگ باشد. دستگاه‌های عضو شورای عتف باید اولویت‌های خود را اعلام کنند. 

اولویت‌های پژوهش سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم منتشر شد که براساس طرح‌های کلان ملی بوده که در شورای عتف به تصویب رسید به این ترتیب طرح‌های کلان را مورد ارزیابی قرار دادیم و طرح‌هایی که دارای شناسنامه و دستگاه سفارش دهنده بودند اولویت کشور قرار گرفتندبرای سایر بخش‌ها نیز کمیسیون‌های مختلف نظر‌ها را اعلام کردندو و تصویب شد. 

در این جلسه نیز توافق شد بتوانیم از طریق اولویت گذاری اولویت‌های برجسته‌ای را تعیین کنیم که از طریق آن مسائل کشور حل شود. 

 از مهم‌ترین اولویت‌های سال ٩۵آب محیط زیس انرژی و استحکام درونی نظام جمهوری اسلامیتعیین شده است. 

تجارب در دستگاه‌ها در زمینه گردآوری داده‌های پژوهشی ایجاد شده که باید از تجربه مدیریت و گرداوردی داده‌های پژوهشی حمایت شود چراکه باید در کشور ارزیابی از عمل کرد علم و پژوهش داشته باشیم و بدانیم اولویت‌ها به چه میزان اجرایی شده است. 

در این جلسه مصوب شد که در ابتدا سامانه سمات شورای عتف تقویت شود. هر دستگاه دارای سامانه تخصصی است که اگر این سامانه‌ها به عنوان سامانه پژوهش و فناوری تقویت شوند در سطح ملی می‌توانیم داده‌ها دریافت و گزارش تحلیلی ارائه دهیم. 

سامانه الکترونیکی به صورت آزمایشی فعال شده که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به سفارش شورای عتف این سامانه را به عنوان سامانه عرضه و تقاضای پژوهش ایجاد کرده است. این سامانه محیط تبادلی میان دستگاه‌هایی است که پژوهش را ارئه می‌دهند.


 

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار