برگزاری کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت برای اولین بار در جهان

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین ایمانی خوش خو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس کنفرانس تبلیغات محیطی در نشست خبری که امروز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد گفت: این کنفرانس یکی از ضروریات جامعه است که جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ نیازهای روز جامعه را در نظر می‌گیرد.

وی از برگزاری سمپوزیوم استانداردسازی محصولات گردشگری خبر داد و گفت: این سمپوزیوم با حضور متخصص فرانسوی برای دانشجویان برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به آشفتگی تبلیغات سطح شهر گفت: آشفتگی تبلیغات وجود دارد و فشار تبلیغات تجاری باعث شده چارچوب‌های فرهنگی تبلیغات شهری دچار خلل شود و ما باید تبلیغات شهری را از سه بعد علمی، تجاری وفرهنگی بسنجیم.

وی تشریح کرد: اگر این سه بعد را در کنار هم در یک تبلیغ داشتیم به یک تبلیغ سالم می‌رسیم و در دوره تحولات پسا تحریم باید این مسئله مد نظر قرار گیرد چرا که اگر صحیح نگاه نکنیم یک موج تبلیغاتی شهر را در بر گرفته و در تبلیغات ما نگاه فرهنگی و علمی به حداقل می‌رسد.

ایمانی تصریح کرد: برگزاری کنفرانس تبلیغات محیطی کمک می‌کند که در دوره پسا تحریم یک چارچوب علمی در تبلیغات وجود داشته باشد.

وی در پایان از برگزاری کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت خبر داد و گفت: این کنفرانس برای اولین بار در دنیا با این موضوع مطرح می‌شود و با چندین دانشگاه خارجی در تماس بوده‌ایم و حدود ۳۰ دانشگاه تعامل و ارتباط خود را برای برگزاری این کنفرانس اعلام کرده‌اند و شورای سیاست گذاری آن به ریاست سازمان میراث فرهنگی عهده دار برگزاری این کنفرانس است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار