انتقاد آتش نشانی صالحیه از عدم پاسخگویی به موقع اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مدیریت ستاد بحران شهرداری صالحیه با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی ستاد مدیریت بحران در مواقع ضروری ظهر شنبه برگزار شد.

این نشست که در محل دفتر معاونت خدمات شهری با حضور نمایندگان فرمانداری بهارستان، معاونت خدمات شهری، معاونت شهرسازی، مسئول امور شهری، مسئول واحد آتش نشانی برگزار شد، آخرین موانع و راهکار های موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاونت خدمات شهری شهرداری صالحیه اظهار داشت: خوشبختانه تلاش های خوب و قابل توجهی از سوی شهرداری صالحیه در راستای برطرف کردن بحران های احتمالی در حوزه شهری که در وقوع هر گونه حوادث طبیعی می توانست بخشی از ظرفیت های ستاد بحران را به خود معطوف سازد، صورت گرفته است.

حسین محمود زاده در ادامه اقدامات اثرگذار را در رودخانه سیاب از سوی شهرداری مهم خواند و اظهار داشت: وجود برخی موانع و آلودگی های زیست محیطی در بستر و حاشیه رودخانه می توانست به عنوان یک معضل زیست محیطی، شهروندان را در معرض خطر قرار دهد که با اقدام شهرداری، توانستیم از این مشکل بزرگ با تدبیر عبور کنیم.

به گفته وی در مسائلی که به حوزه مدیریت  بحران مربوط می شود، انتظار داریم برخی ادارات خدمات رسان نیز تعامل و همکاری لازم را با این ستاد در مواقع ضروری داشته باشند، تا بتوانیم در ارائه خدمات خود سرعت عمل مطلوب و استانداردی داشته باشیم

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری صالحیه نیز  از عدم پاسخگویی به موقع اورژانس در این شهر ابراز نگرانی کرد و گفت: در شهر صالحیه با جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر اقدامات مناسبی برای ساخت اورژانس صالحیه صورت گفته ولی پاسخگو نبودن اوژانس در سر صحنه، مشکلاتی را برای این شهر پدید آورده است.

منوچهراخلاقی اظهار داشت: سازمان آتش نشانی شهرداری صالحیه از لحاظ  داشتن تخصص نیروی انسانی و خدمات رسانی، هر لحظه در آمادگی کامل سر می برد ولی وجود نیروهای متخصص مستلزم داشتن امکانات پیشرفته  امدادی است که این امر می تواند نسبت به سرعت بخشیدن به موارد اضطراری  موثر باشد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار