لایحه آیین نامه شورای عالی شهرداری تهران بازگشت داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و نهمین جلسه شورا بررسی لایحه «آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی شهرداری تهران» در دستور کار قرار گرفت.

حجت الاسلام ناصحی در جریان بررسی این لایحه گفت: این شورا موضوع ماده ۱۱۳ برنامه عملیاتی ۵ ساله دوم شهرداری تهران است و لذا ملزم به ایجاد آن هستیم اما در راستای پرهیز از موازی کاری ها و صرفا در جهت هماهنگی امور اجرایی در حوزه ورزشی، هنری، فرهنگی و اجتماعی این شورا ایجاد خواهد شد.

در ادامه مجتبی شاکری گفت: اساس و استخوان بندی این شورا نشست بالای سر شورای شهر است. سیاستگذاری و راهبری کار شورای عالی نیست.

وی ادامه داد : به نظرم یک شورای هماهنگی کفایت می کرد چرا که شورای عالی نمی تواند تصمیم گیرنده باشد.

علی صابری نیز گفت: ما باید مقید به برنامه هایی که خود تصویب کردیم باشیم. این شورا برای اثر بخشی در فعالیت های مزبور ایجاد خواهد شد و اگر می خواهیم فعالیت هخای فرهنگی و هنری را هماهنگ کنیم نیاز به این شورا داریم.

علیرضا دبیر در ادامه جلسه اشاره داشت: این وظایف از اختیارات معاونت اجتماعی شهرداری است چرا می خواهیم مدام ستاد ایجاد کنیم. هماهنگی ایجاد کردن جز وظایف معاونت های شهرداری است.

محمد مهدی تندگویان گفت: در حال حاضر چندین سازمان هستند که کار فرهنگی می کنند ولی هماهنگی بین کار آنان وجود ندارد از اینرو موافق ایجاد این شورا هستم. من پیشنهاد می کنم رییس سازمان ورزش شهرداری نیز در این شورا حضور داشته باشد.

غلامرضا انصاری نیز اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه ارزیابی کنیم باید گفت وجود شوراهای عالی جز مداخله در سیاستگذاری ها هیچ عایدی نداشته است. با تشکیل این شوراها از اختیارات معاونت های شهرداری کاسته و راه گریز برای آنان باز می شود.

حجت الاسلام ناصحی مجددا اظهار داشت: ما در راستای ملاحظاتی که در نظر گرفتیم سیاستگذاری را از وظایف این شورا حذف کردیم اما باید در نظر داشت این شورا باید آنقدر قدرت داشته باشد که توانایی هماهنگی بین ادارات و دارای اثر بخشی باشد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام امرودی معاون شهردار تهران گفت : در نظر داشته باشید که در برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران احکام اجتماعی و فرهنگی ۲۷۰ حکم است در حالی برای مقوله ای مانند حمل و نقل ۱۳۰ حکم وجود دارد. از این رو باید گستردگی این حوزه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: شورا تنها برای هماهنگی است نه قانونگذاری.

اسماعیل دوستی گفت: به استناد ماده ۱۱۳ برنامه ۵ ساله این شورا باید شکل گیرد ولی نباید قدرت تصمیم گیری داشته باشد چرا که دخالت در اجرا خواهد بود و ورود به وظایف شورا تلقی می شود.

محسن سرخو نیز گفت: اگر قرار بر هماهنگی باشد این یک هماهنگی داخلی است و خود شهردار می تواند آن را انجام دهد نیازی به این شورا نیست.

مهدی چمران نیز گفت: این موضوع در برنامه گنجانده شده و اگر خواهان عدم اجرایی شدن آن هستیم باید رای به حذفش بدهیم. اما اگر می خواهیم اجرایی شود باید بازگشت داده شود و با درج اصلاحاتی مطرح شود.

در نهایت و بنا به پیشنهاد چمران و سرخو مقرر شد این لایحه به کمیسیون بازگشت داده شود و با درج اصلاحاتی از قبیل حذف نام عالی، حذف شورایی که ذیل این لایحه آمده و تبدیل به یک شورا و وظیفه اش تنها هماهنگی باشد.

این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت و این لایحه به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بازگشت داده شد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار