این است رفتار دنیا با دوست‌دارانش!

رفیق عیسی(ع) گفت: اینجا ثروت و مال زیادی است. آن جناب فرمود: آری! یک خشت از تو، یکی از من و خشت سوم برای کسی که نان سوم را برداشته است. مرد حریص گفت: من نان سومی را خوردم...

به گزارش خبرنگار  ؛ حضرت عیسی(ع) با مردی سیاحت می‌کرد. پس از مدتی راه رفتن گرسنه شدند، به دهکده ای رسیدند، عیسی(ع) به آن مرد گفت: برو نانی تهیه کن و خود، مشغول نماز شد. 

آن مرد رفت و سه گرده نان تهیه کرد و بازگشت، مقداری صبر کرد تا نماز آن حضرت تمام شد؛ چون کمی به طول انجامید یک گرده را خورد. عیسی(ع) پرسید: گرده سوم چه شد؟ گفت: همین دو گرده بود.

پس از آن مقدار دیگری راه پیمودند و به دسته ای آهو برخوردند که یکی از آهوها مرده بود. حضرت عیسی(ع) خطاب به لاشه آهو گفت: با اجازه خدا برخیز. آهو حرکتی کرد و زنده شد. آن مرد در شگفت شد و زبان به کلمه «سبحان الله» جاری کرد.

عیسی(ع) گفت: تو را سوگند می‌دهم به حق آن کسی که این نشانه قدرت را برای تو آشکار کرد، بگو نان سوم چه شد؟ باز جواب داد : دو گرده نان بیشتر نبود. دوباره به راه افتادند، نزدیک دهکده بزرگی رسیدند، در آنجا سه خشت طلا افتاده بود. رفیق عیسی(ع) گفت: اینجا ثروت و مال زیادی است. آن جناب فرمود: آری! یک خشت از تو، یکی از من و خشت سوم برای کسی که نان سوم را برداشته است. مرد حریص گفت: من نان سومی را خوردم، عیسی(ع) از او جدا شد و گفت: هر سه خشت طلا مال تو باشد.

آن مرد کنار خشت‌ها نشست و به فکر برداشتن و بردن آنها بود، سه نفر از آنجا عبور کردند، او را با سه خشت طلا دیدند، او را کشتند و طلاها را برداشتند و چون گرسنه بودند قرار گذاشتند یکی از آن سه نفر از دهکده مجاور نانی تهیه کند تا بخورند.

شخصی که برای نان آوردن رفت، با خود گفت: نان ها را مسموم می کنم تا آن دو بمیرند، دو نفر دیگر نیز هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشتن، بُکشند. هنگامی که نان را آورد، او را کشتند و خود به خوردن نان‌ها مشغول شدند. چیزی نگذشت که آنها نیز مسموم شدند و مردند. 

حضرت عیسی(ع) در مراجعت، جنازه آن چهار نفر را بر سر همان سه خشت طلا دید و فرمود: این است رفتار دنیا با دوست دارانش!

روده ی تنگ به یک نان تهی پر گردد / نعمت روی زمین، پر نکند دیده ی تنگ

منبع: پند تاریخ ج2، ص 124- 125 ؛ به نقل از الانوار النعمانیه، ص 353.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/ 

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار