تغییرات جوی بزرگ ترین تهدید برای بقای خرس های قطبی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر گرمایش جهانی مهم ترین تهدید برای بقای خرس های قطبی بشمار می آید چراکه کاهش یخ های دریا موجب کاهش جمعیت این گونه حیوانی می شود.

طبق مطالعه این سازمان، به احتمال بسیار زیاد ۳۰ درصد از جمعیت ۲۶ هزاری خرس های قطبی کره زمین تا سال ۲۰۵۰ بواسطه از دست دادن زیستگاه شان از بین خواهند رفت که این روند به مراتب سریع تر از میزان پیش بینی های گذشته است.

«دنا کاتور»، عضو کمیسیون بقای گونه ها در سازمان IUCN، می گوید: «خطر انقراض این گونه حیوانی بسیار جدی است. آنها گونه های حیوانی بسیار زیبا و بی نهایت مهمی برای جوامع بومی هستند. اما تغییر در زیستگاه یخ های دریایی انها بواسطه تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای این حیوان است.»

میزان ذوب شدن یخ های قطب شمال از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱، با نرخ ۱۴ درصد در هر ۱۰ سال بوده است. ذوب شدن یخ ها، به ویژه در ماه های تابستان، خرس ها را بیشتر در معرض کمبود غذا و مشکلات باروری قرار می دهد.

پیش بینی می شود تا اواسط قرن، برخی از مناطق قطب شمال حدود پنج ماه یا بیشتر بدون یخ باشند و این امر موجب کاهش ۳۰ درصدی جمعیت خرس های قطبی می شود.

در حال حاضر این اتحادیه، خرس قطبی را به عنوان چهارمین گونه حیوانی در معرض انقراض اعلام کرده است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار