ضرورت تشکیل هیات تحقیق و تفحص از عملکرد همشهری

ضرورت تشکیل هیات تحقیق و تفحص از عملکرد همشهریرئیس کمیته حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پرداخت کارانه‌ها و پاداش‌های غیرمتعارف به برخی از کارکنان موسسه همشهری گفت: متاسفانه این مسائل زمینه بروز روابط ناسالمی را در این موسسه فراهم کرده و همچنین علیرغم تکالیف قانونی مشخص مزایای ایثارگران بطور کامل و به همه آنها تسری پیدا نکرده است.

به گزارش ایلنا، محسن سرخو عضو و رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عملکرد موسسه همشهری بیان کرد: شرکت پیام همشهری که توسط شورای سوم منحل و مقرر شد؛ در موسسه همشهری ادغام شود؛ علیرغم مصوبه شورا و مصوبه مجمع آن عملا با تاسیس شرکتی در شهریار کار خود را بطور مستقل دنبال می‌کند و با حدود ۲۰۰ نفر پرسنل آگهی‌های وسط روزنامه همشهری را به شکل غیرشفافی مدیریت می‌کند.

وی اظهار داشت: سازمان آگهی‌های همشهری از حدود ۸ سال قبل بدون تشریفات قانونی ۷۰%  کمتر از  مبلغ درآمد‌هایش، کل آگهی‌ها را واگذار کرده و تاکنون هیچ تجدیدنظری در آن به عمل نیاورده است.

سرخو در ادامه گفت: تهیه مطالب و محتوای ویژه نامه‌ها با امکانات و پرسنل همشهری صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به پرداخت کارانه‌ها و پاداش‌های غیرمتعارف به برخی از کارکنان، اظهار داشت: متاسفانه این مسائل زمینه بروز روابط ناسالمی را در موسسه همشهری فراهم کرده است. همچنین علیرغم تکالیف قانونی مشخص مزایای ایثارگران بطور کامل و به همه آنها تسری پیدا نکرده است.

عضو و رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران خواستار تحقیق و تفحص و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قضایی ذیصلاح شد.

وی در پایان با ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل هیات نظارت بر همشهری افزود: افراد پیشنهادی برای هیات تحقیق و تفحص سه نفره و همچنین هیات نظارت بر همشهری آقایان طلایی، حکیمی‌پور و مجتبی شاکری به اضافه دو نفر عضو دیگر شورا (آقایان حافظی و تندگویان) در مجموع ۵ نفر کار را پیگیری و نتیجه را به شورا اعلام کنند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار