۶۷ ردیف کالایی از دریافت ارز مبادله‌ای حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه ای جزئیات حذف ۶۷ ردیف تعرفه از دریافت ارز مبادلاتی را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: « به پيوست تصوير نامه ۱۶۰۲۹/۲۱۰/۹۴ مورخ ۱۸ / ۳ / ۹۴ دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال و بدينوسيله اعلام ميدارد براساس مفاد نامه فوق از اين پس اختصاصي ارز مبادله اي به هر ميزان به منظور واردات كالاي جداول پيوست شامل ۶۷ رديف تعرفه به شرح مندرج در جدول پيوست ممنوع مي باشد و تاكيد مي گردد، واردات كالاي تعرفه هاي موصوف به هيچ عنوان قابليت استفاده از ارز سيستم بانكي را ندارد و ثبت سفارش آنها نيز صرفا از محل ارز متقاضي امكان پذير است. خواهشمند است دستور فرماييد، براساس مفاد نامه فوق الذكر و رعايت ساير مقررات و اقدام شود.»

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار