مرکز آمار نرخ تورم آبانماه را ۱۳.۱ درصد اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور نشان می دهد، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در آبان ماه امسال به عدد ۲۲۰.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل هفت دهم درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۰.۹ درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به آبانماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه امسال (۱۳.۳درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۵۰.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل سه دهم درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۸.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل سه دهم درصد افزایش داشته است.

در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل هشت درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۲ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۷.۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه امسال (۱۰.۸ درصد) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه امسال به رقم ۲۰۹.۷ رسیده که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال(۱۴.۴ درصد) کاهش یافته است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار