استانداردهای اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی طی نامه ای به دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتباربخشی موسسات آموزشی را یکی از اقدامات زیربنایی برای ارتقای کیفیت آموزش و ورود دانشگاههای علوم پزشکی به عرصه های بین المللی برشمرد.

وی اضافه کرد: با آغاز برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی به عنوان یکی از محورهای این برنامه،‌ جزء ماموریت های اصلی حوزه معاونت آموزشی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به تصویب کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: پیش نویس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در حوزه معاونت آموزشی تدوین شده که پس از احصاء نظرات محیطی،‌ در کمیسیون ملی اعتباربخشی طرح خواهد شد.

لاریجانی گفت: اجرای اعتباربخشی دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور واسپاری شده و پس از نهایی شدن استانداردهای مربوطه در کمیسیون ملی اعتباربخشی، تا پایان سال جاری تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتباربخشی خواهند شد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار