ادامه کاهش نرخ تورم در آبان

ادامه کاهش نرخ تورم در آبان

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری را در دوازده ماه منتهی به آبان ۱۳ و یک دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با دوره منتهی به مهر (۱۳ و سه دهم درصد) کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری را در دوازده ماه منتهی به آبان ۱۳ و یک دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با دوره منتهی به مهر (۱۳ و سه دهم درصد) کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 10 و نه دهم درصد در مهر به 10 و هشت دهم درصد در آبان کاهش داشته است.

شاخص کل ( بر مبنای1390= 100 ) در آبان ماه عدد 220 و یک دهم را نشان می دهد که در مقایسه با  مهر 7 دهم درصد افزایش داشته است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار