مدارس فوتبال برتر معرفی می‌شوند

رییس آکادمی ملی فو‌تبا‌ل خبر از معرفی مدارس فو‌تبا‌ل برتر سراسر کشور طی مراسمی توسط آکادمی ملی فو‌تبا‌ل در اواخر آذرماه خبر داد.

دکتر محمد حسین علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظها‌ر کرد: آکادمی ملی فو‌تبا‌ل بنا دارد، از میان 800 مدرسه فو‌تبا‌ل سراسر کشور که از سوی آکادمی ملی فو‌تبا‌ل مجوز قانونی برای فعالیت داشتند، در اواخر آذر حداکثر از 31 مدرس فو‌تبا‌ل برتر در هتل المپیک تجلیل به عمل آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که معیار انتخاب مدارس فو‌تبا‌ل برتر از سوی آکادمی ملی فو‌تبا‌ل بر چه اساسی خواهد بود،خاطر‌ نشان کرد: در گزینش مدارس فو‌تبا‌ل برتر توسط آکادمی، بیشتر مدارسی در اولویت قرار دارند که ابتدا ثبت آنها در هیات فو‌تبا‌ل مربوطه به صورت قانونی و مجوز فعالیت خود را از آکادمی ملی فو‌تبا‌ل دریافت کرده باشند. همچنین در فستیوال استانی و شهرستانی نیز مشارکت کرده باشند.

علیزاده خاطر‌ نشان کرد: در حال‌ حاضر 800 مدرسه فو‌تبا‌ل به صورت قانونی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که امیدوارم با تجلیل از مدارس فو‌تبا‌ل برتر، شاهد افزایش مدارس فو‌تبا‌لی باشیم که برای فعالیت، مجوز قانونی خود را از طریق مسیر آکادمی ملی فو‌تبا‌ل اخذ کرده‌اند.

رییس آکادمی ملی فو‌تبا‌ل در پایان، افزود: آکادمی ملی فو‌تبا‌ل بنا دارد تمامی مربیان 31 مدرسه فو‌تبا‌ل برتر را پس از معرفی تا پایان سال به یک تورنمنت برون مرزی اعزام کند تا ضمن بازدید از آکادمی ملی فو‌تبا‌ل سایر کشورها در جریان امکانات آنها نیز قرار بگیرند.

انتها‌ی‌ پیا‌م

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار