صدور مجوز برگزاری نشست برای فتنه گران خط قرمز و خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، سوال حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین از وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه شد. این سوال در خصوص علت صدور مجوز نشست سیاسی بر خلاف قانون بود.

متن کامل این سوال به شرح زیر است:

وزارت کشور اقدام به صدور مجوز نشست سیاسی در شهرستان قرچک برخلاف قانون نموده است، این نشست به دلایل زیر غیرقانونی است.

۱ ـ مجوز برگزاری نشست برای تشکلی صادر شده که فاقد مجوز قانونی فعالیت و فاقد مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بوده و در نتیجه تشکلی غیر قانونی است.

۲ ـ صدور مجوز برگزاری نشست سیاسی برای فتنه گران و عوامل فتنه برخلاف نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر خط قرمز بودن فتنه است، بنابراین برخلاف قانون است.

۳ ـ صادر کردن مجوز نشست انتخاباتی، در وقت خارج از مهلت تبلیغات انتخاباتی برای گروه های سیاسی برخلاف قانون است.

۴ ـ صدور مجوز نشست سیاسی در مکان ستاد انتخاباتی سران فتنه (ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی) و مکان دون شان احزاب سیاسی (چلوکبابی)، صحه گذاردن بر حرکت سران فتنه است.

در این نشست افراد با مچ بند سبز حاضر شده بودند که این امر در تصاویر مشهود است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار