از انتظار براي روز عروسي خسته شدم

زن جوان پس از سه سال عقد، در حاليکه از انتظار خسته شده بود، به دادگاه خانواده رفت و تصميم گرفت به اين ازدواج پايان دهد.

به گزارش مردم سالاری، چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و درخصوص علت آن به قاضي گفت: آقاي قاضي سه سال است که به عقد شوهرم درآمده ام ولي خبر از ازدواج و عروسي نيست.

 وي افزود:من سه سال است که منتظرم روز عروسيمان فرا برسد ولي هربار شوهرم به بهانه اي روز عروسيمان را عقب مي‌اندازد. او هر دفعه موضوعي را بهانه مي‌کند و از من مي‌خواهد روز عروسي را عقب بيندازيم. هربار هم يک دليل مي‌آورد. چندين بار با شوهرم صحبت کردم و از او خواستم زودتر تکليفم را مشخص کند. ولي او هميشه با صحبت‌هاي دروغ مرا اميدوار کرده و باز هم درآخرين لحظات مرا نااميد کرده است.

زن جوان ادامه داد:خيلي انتظار کشيدم ولي ديگر فايده‌اي ندارد. احساس مي‌کنم شوهرم از ازدواج با من منصرف شده و به هر دليلي ديگر نمي‌خواهد با من زندگي کند. براي همين من هم که از انتظار خسته شدم تصميم گرفتم به دادگاه خانواده بيايم و براي هميشه به ازدواجمان پايان دهم. بعد از صحبت‌هاي اين زن شوهرش نيز به دادگاه خانواده فرستاده شد تا قاضي صحبت‌هاي او را هم بشنود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار