عکس استعفای کوچک‌زاده منتشر شد

متن این استعفا به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بدینوسیله و با استناد مواد 94 و 95 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران و با عنایت به اینکه در اثر فشار رفتار ناشی از مدیریت مجلس خود را قادر به انجام وظیفه نمایندگی که در اصل 67 قانون اساسی مندرج شده است نمی بینم استعفای خود را تقدیم می دارم.

والسلام علیکم

مهدی کوچک زاده

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار