تشکیل هسته‌های مقاومت فکری – تبلیغی برای پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع زیادی از طلاب و دانشجویان و فعالان فرهنگی، امسال در پیاده روی اربعین به تبلیغ چهره به چهره برای معرفی اسلام ناب محمدی می پردازند.

در پی این طرح که از سه ماه پیش شروع شده است، ده ها دوره آموزش لهجه عراقی، وضع شناسی عراق، ابعاد جهانی گفتمان انقلاب اسلامی و... و. در دانشگاه ها و حوزه های مختلف برگزار شده است. دانش آموختگان این دوره ها در قالب هسته های مقاومت فکری تبلیغی که هسته های اجتماعی خودجوش و مردمی هستند، می کوشند که در قالب تبلیغ چهره به چهره و تداوم ارتباط پس از اربعین، شبکه ای مردمی برای گسترش پیام اسلام ناب و حرف انقلاب اسلامی به جهانیان شکل دهند.

ده ها موسسه فرهنگی مردم نهاد مانند موسسه طلوع، جامعه ایمانی مشعر، کانون نخبگان تبلیغ، قرار گاه ولی امر مشهد و... و همچنین حوزه های تهران و قم، بسیج دانشجویی و ...  در این کار مشارکت دارند. این طرح در تهران، قم، مشهد، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، یزد و تبریز نیز اجرا شده است و صدها هسته مقاومت فکری تبلیغی در آن ها شکل گرفته است.

متن های محوری این حرکت در کانال سفیران بار گذاری شده است. (Telegram: @Safiran_Arbaeen)

https://telegram.me/safiran_arbaeen

همچنین این حرکت از میان فعالان فرهنگی و علاقه مندان به حرکت مردمی برای صدور پیام اسلام ناب محمدی و حرف نوی انقلاب اسلامی به جهان،   برای تشکیل هسته های مقاومت فکری تبلیغی، ثبت نام می کند. (form.safirmoqawama.com)

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار