دیجیتالی کردن سالن‌ها مهمترین نتیجه مدیریت سینما در ۲ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نظرسنجی موردی که در بازه زمانی مهرماه و آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ در سایت سازمان سینمایی منتشر شد، مهترین نتایج دو سال مدیریت سینما در دولت یازدهم مورد سنجش قرار گرفته بود. در این نظرسنجی گزینه‌هایی شامل «جلوگیری از توزیع میجرها و سالم‌سازی شبکه نمایش خانگی»، «جدایی بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم فجر»، «راه‌اندازی گروه هنر و تجربه»، «حمایت از بخش خصوصی در جهت ساخت سالن‌های جدید سینما»، «بازگشایی خانه سینما» و «دیجیتال کردن کلیه سالن‌های سینمای ایران» مطرح شده بود که مجموعاً ۳۶۰ نفر به آن پاسخ دادند.

نتایج حاصله از داده‌های به دست آمده از پاسخ‌ها در این سنجش نشان می‌دهد که بیشترین طیف با ۳۷.۵ درصد بر این نظر هم‌عقیده‌اند که «دیجیتالی کردن سالن‌های سینما» مهمترین نتایج مدیریت ۲ ساله دولت یازدهم در حوزه سینما بوده است. به تعبیر دیگر مخاطبان، عبور از شیوه آنالوگ و قالب نوار سلولوئید ۳۵ میلی‌متری را در بخش‌های تولید و فنی و نمایش را مورد تمجید قرار داده‌اند.

همچنین ۲۲/۲۲ درصد نیز معتقد بودند «بازگشایی خانه سینما» مهمترین دستاورد به شمار می‌آید. از سوی دیگر ۲۰.۸۳ درصد نیز گزینه «راه اندازی گروه هنروتجربه» را انتخاب کردند.

از سوی دیگر ۱۱/۱۱ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که «حمایت از بخش خصوصی در جهت ساخت سالن‌های جدید سینما» مهترین نتیجه این دو سال مدیریت بوده و در ادامه ۵/۵ درصد نیز تاکید کردند که «جدایی بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم فجر» مهترین دستاورد این مقطع بوده است. در نهایت با کمترین میزان ۲.۷ درصد مخاطبان بر این نظر استوار بودند که «جلوگیری از توزیع میجرها و سالم‌سازی شبکه نمایش خانگی» مهمترین نتیجه فعالیت حضور مدیران در ۲ سال نخست بوده است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار