خسرو باقری کتاب منطق تربیت را بازخوانی می‌کند

یه گزارش خبرگزاری مهر، نشست بازخوانی کتاب منطق تربیت (از منظر روش تحلیلی) توسط دکتر خسرو باقری نوع پرست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چهارشنبه ۴ آذر از ساعت ۸ تا ۱۲ در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران گروه فلسفه و تعلیم و تربیت برگزار می شود.    

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران دربزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر - خیابان دکتر کاردان واقع است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار