پیشگیری از ایدز به مددجویان کمیته امداد آموزش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترفرداد درودی مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد درزمینه ایدز در ایران، دکترمحمد مهدی گویا رئیس مرکز با بیماری های واگیر وزارت بهداشت، محمد محمدی فرد معاون هماهنگی امور بین الملل و علی محمد ذوالفقاری معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد این تفاهم نامه را در راستای تحقق اهداف توسعه هزاره و اهداف ۱۰ گانه ایدز( UNAIDS) در جهت به صفر رساندن موارد جدید اچ آی وی، به صفر رساندن تبعیض و به صفر رساندن مرگ های ناشی از ایدز امضا کردند.

موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک کمیته امداد و مرکزمدیریت بیماری های واگیر، مشارکت دراجرای برنامه های حمایتی، آموزشی و بهداشتی مرتبط با بیماری ایدز با رویکرد پیشگیری سطح اول (Primary) درمیان خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و گسترش خدمات حمایتی به افراد و خانواده های نیازمند که با اچ آی وی زندگی می کنند، تهیه و امضاء شده است.

اولویت دادن به برنامه های کنترل و پیشگیری از ایدز برای مددجویان تحت پوشش به ویژه گروه های در معرض آسیب و استفاده از تمامی ظرفیت ها و فرصت های موجود به منظور تسهیل دسترسی افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند به خدمات آموزشی، درمانی و حمایتی مورد نیاز ازجمله تعهدات مشترک کمیته امداد و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر در این تفاهم نامه است.

دراین تفاهم نامه مشترک، نماینده سازمان ملل متحد در ایران (UNAIDS) متعهد به انعکاس ظرفیت‌ها و توان کمیته امداد در چارچوب همکاری‌های فیمابین در موارد استفاده از اطلاعات راهبردی و تجربیات به دست آمده ، به دفتر مرکزی، دفترمنطقه‌ای خاورمیانه وشمال آفریقا و نیز کارگزاری های پشتیبان UNAIDS در سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، انتقال تجارب موفق سایر کشورها در زمینه اجرای برنامه های حمایتی و پیشگیری از ایدز، همکاری در تشکیل کارگاه های آموزشی ویژه جامعه هدف درشهرستان ها و حمایت فنی و تخصصی امداد امام (ره) برای اجرای برنامه های پیشگیری، مراقبت، درمان و حمایت مرتبط با بیماری ایدز برای مددجویان تحت پوشش شده است.

فراهم نمودن امکان استفاده از ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در برنامه‌های کشوری برای پاسخ به همه گیری اچ آی وی و ایدز برای مددجویان تحت حمایت امداد، معرفی افراد و خانواده های نیازمندی که با اچ آی وی زندگی می کنند برای بهره مندی از خدمات حمایتی امداد مشاوره فنی به کمیته امداد برای اجرای برنامه های آموزشی و حمایتی مرتبط با بیماری ایدز برای مددجویان از تعهدات مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دراین تفاهم نامه مشترک است.

بازنگری و مناسب سازی ضوابط موجود در بخش های حمایتی، توانمند سازی، بهداشتی و آموزشی برای حمایت از افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند و خانواده های آنها و مشارکت فعال با سازمان های بیمه گر در ارتقای پوشش بیمه درمانی افراد تحت پوشش نیزاز جمله تعهدات کمیته امداد دراین تفاهم نامه مشترک است.

مدت اجرای این تفاهم نامه به مدت دو سال است و تمدید آن منوط به تفاهم طرفین، تحلیل و ارزیابی نتایج و بازخوردهای حاصل خواهد بود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار