بازار نقدی بورس در یک نگاه

بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 14:15:49 شاخص کل

62,795.70

(128.18)

شاخص کل (هم وزن)

9,801.80

(15.00)

ارزش بازار

2,711,958.763 B

اطلاعات قیمت 94/9/2 14:10:29 تعداد معاملات 29,925 ارزش معاملات

2,947.875 B

حجم معاملات

689.798 M

شاخص های منتخب

شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین شاخص کل 14:10 62,795.70

(128.18)

(0.20)

62,922.50 62,763.10 شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 14:10 24,451.60

(50.01)

(0.20)

24,501 24,438.90 شاخص کل (هم وزن) 14:10 9,801.80

(15.00)

(0.15)

9,822.70 9,796.40 شاخص قیمت (هم وزن) 14:10 8,337.40

(12.80)

(0.15)

8,355.20 8,332.80 شاخص آزاد شناور 14:10 69,311.90

(260.62)

(0.37)

69,572.70 69,311.90 شاخص بازار اول 14:10 43,332

(167.78)

(0.39)

43,498.50 43,332 شاخص بازار دوم 14:10 140,897.50

174.50

0.12

140,948.70 140,509.10

تاثیر در شاخص

نمادهای پربیننده

نماد قیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش وبملت - بانک ملت 1,941

(1.02)

1,928

(1.68)

1,925 1,940 279

3.501 M

6.762 B

شپلی - پلی‌اکریل‌ 2,546

(4.07)

2,522

(4.97)

2,522 2,629 1,144

8.986 M

22.878 B

وبصادر - بانک صادرات ایران 860

(0.58)

860

(0.58)

855 870 700

11.947 M

10.279 B

خپارس - پارس‌ خودرو 874

(1.02)

873

(1.13)

865 889 1,088

13.815 M

12.074 B

شبندر - پالایش نفت بندرعباس 3,532

0.83

3,530

0.77

3,475 3,555 514

2.794 M

9.871 B

تاپیکو - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2,314

0.87

2,256

(1.66)

2,248 2,332 522

16.186 M

37.457 B

شپنا - پالایش نفت اصفهان 2,268

(0.18)

2,251

(0.92)

2,240 2,301 642

5.247 M

11.901 B

فرابورس ایران

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

وضعیت بازار بسته 14:15:49 شاخص کل

695.50

(5.30)

ارزش بازار اول و دوم

468,449.050 B

اطلاعات قیمت 94/9/2 12:30:01 تعداد معاملات 11,278 ارزش معاملات

1,699.381 B

حجم معاملات

586.044 M

نمادهای پربیننده

نماد قیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان 2,105

(2.37)

2,092

(2.97)

2,079 2,164 930

6.463 M

13.605 B

شاوان - پالایش نفت لاوان 8,391

(1.93)

8,290

(3.11)

8,240 8,653 699

1.608 M

13.495 B

قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد 2,312

(0.43)

2,309

(0.56)

2,281 2,387 161 766,038

1.771 B

پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان 1,415

(0.14)

1,409

(0.56)

1,405 1,429 244

1.991 M

2.817 B

شتران - پالایش نفت تهران 3,899

0.67

3,876

0.08

3,861 3,935 137 319,119

1.244 B

حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 39,029

0.54

38,901

0.21

38,842 39,490 201 90,731

3.541 B

دی - بانک دی 1,504

(0.46)

1,510

(0.07)

1,490 1,528 361

3.417 M

5.139 B

تاثیر در شاخص

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار