مادران مسلمان بلژیک بدنام کردن جوانان را عامل انزوا دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان حملات پاریس، محله محروم «مولنبیک» در بروکسل به عنوان پایگاه برخی از عوامل این حمله بدنام شده است.

ژان ژامبون وزیر کشور بلژیک هم صدا با دیگران مبنی بر بدنامی این محله متعهد شده است که عملیات پاکسازی آن را انجام دهد.

این درحالی است که چندین نفر از مادران مسلمان که در همین محله ساکن هستند در نامه ای سرگشاده به وزیر کشور یادآور شده اند که تعمیم فراگیر یک نفر به کل محله ناعادلانه است و نتیجه عکس به دنبال دارد.

آنها از ژامبون خواستند می خواهیم به شما یادآوری کنیم که ما شهروندان مسئولیت پذیر با حقوق مشخصی هستیم. نباید از کل جامعه انتظار داشت که قربانی اقدامات یک فرد خاص شوند. وقتی یک جای کار مشکل دارد نمی توان همه را به آن تعمیم داد.

چندین نفر از مظنونین خشونتهای پاریس و حملات اخیر در اروپا به محله "مولنبیک" نسبت داده شده اند. یکی از افرادی که گفته می شد طراح حملات پاریس بوده و اوایل هفته گذشته توسط پلیس کشته شد نیز در این محله بزرگ شده بود.

ژامبون گفته است که محله "مولنبیک" خانه ۸۵ نفر از ۱۳۰ نفری است که پس از جنگ برای داعش به بلژیک بازگشته اند. وی در گفتو با رسانه ها اظهار داشتند که از مقامات محلی می خواهد این محله را خانه به خانه بازرسی کنند.

وی همچنین متعهد شده است که رویکرد کلی به این محله داشته باشد که این امر شامل تمرکز بر بهبود وضعیت آموزش، طراحی شهری و فرصتهای مساوی می شود.

زنانی که این نامه را به وزیر کشور نوشته اند طی مصاحبه با رسانه ها اظهار داشتند که آنها پیشتر از وزیر کشور دعوت کرده اند در گردهمایی آنها حضور یابد ولی او نپذیرفته است. آنها ابراز امیدواری کردند که وزیر کشور در این رابطه تجدید نظر کند چرا که حضور وی در این محله می تواند نشانه خوبی باشد.

این مادران دارالامل (سرای امید) را راه اندازی کردند که فعالیتهای آموزشی و فرهنگی دارد. آنها از ارائه اسامی خود امتناع کرده و اظهار داشتند که همه آنها نماینده این گروه هستند.

یکی از آنها یادآور شد که وزیر کشور مسئولیت حملات پاریس را برگردن خانه های ما گذاشته است. ما از وی می خواهیم واژگان خود را بهتر انتخاب کند. به جای آنکه وزیر کشور به تفاوتهای نژادی توجه کند، باید اطمینان حاصل کند که کودکان ما از همان میزان فرصتهایی برخوردار است که سایر کودکان برخوردارند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار