چک خودروسازان با تکمیل مدارک نقد می‌شود

میرمحمد صادقی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی برای تامین مالی ۱۱۰ هزار دستگاه خودرویی که با خودروسازان تفاهم کرده بودیم، هیچ مشکلی نداریم.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی افزود: براساس تفاهم اولیه، مقرر شده بود که خودروسازان یا نمایندگی های ذیربط آنها مدارک و مستندات کامل به شرح لیست مشتریان، چک‌های ظهرنویسی شده توسط خودروسازان به انضمام مشخصات خودروسازان و همچنین سایر مدارک هویتی و شناسایی و... را ارائه کنند.

وی ادامه داد: خودروسازان این مدارک را به بانک‌ها باید تحویل دهند و بعد از آن بانک‌ها صحت و کامل بودن مدارک را احراز می کنند و مدارک برای بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا این بانک نسبت به تامین مالی اقدام کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اما برخی از نمایندگی ها و خودروسازان این مدارک را به طور کامل تحویل ندادند؛ مانند ظهرنویسی چک‌ها که انجام نشده بود، این در حالی است که بانک مرکزی برای تامین مالی خودروهای مذکور هیچ مشکلی ندارد.

وی اضافه کرد: اما شرط اصلی و لازم این است که مدارک و به صورت کامل و طبق تفاهم نامه های اولیه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: امروز مجدداً به بانک‌ها تاکید کردیم، در صورتی که مدارک و مستندات را به صورت کامل دریافت کردند، نسبت به کارهای بعدی اقدامات لازم را انجام دهند.

خبرنگار مهر همچنین از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد که این بانک امروز طی گزارشی به ۵ بانک نحوه تامین منابع مالی ۱۱۰ خودرو را متذکر شده است، بر این اساس ۴ بانک صادرات، ملی، سپه و تجارت هر یک ۲۵ هزار خودروی ثبت نامی و بانک خصوصی پارسیان ۱۰ هزار خودروی ثبت نامی را تامین مالی خواهند کرد.  

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار