برترین‌ روزنامه‌های ورزشی از نگاه مردم در نمایشگاه مطبوعات

براساس نظرسنجی انجام شده از خوانندگان روزنامه‌های ورزشی در نمایشگاه مطبوعات، بیشترین اولویت مردم در انتخاب محتویات روزنامه ورزشی برای ارائه اخبار است.

به گزارش ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی، یک نظرسنجی در خصوص دیدگاه بازدیدکنندگان از بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات درباره مطبوعات ورزشی انجام داد. نمونه آماری این نظرسنجی شامل 211 نفر بوده است. نتایج این نظرسنجی به این شرح است.

از مجموع پاسخگویان در این نظرسنجی 33/6 درصد از پاسخگویان روزنامه‌های ورزشی را مطالعه می‌کنند و 64/5 درصد روزنامه‌های ورزشی را مطالعه نمی‌کنند.

در این نظرسنجی از پاسخگویانی که روزنامه ورزشی می‌خوانند درخصوص بیشترین روزنامه ورزشی مورد مطالعه‌شان سوال پرسیده شد. روزنامه خبر ورزشی با 66/2 درصد بیشترین روزنامه مورد مطالعه پاسخگویان معرفی شد.

روزنامه‌های گل و نود 26/8 درصد رتبه‌ی بعدی را در میزان مطالعه مردم به خود اختصاص داده‌اند. روزنامه‌های ایران ورزشی (22/5)، پرسپولیس و پیروزی (19/7 درصد)، استقلال (15/5 درصد) و ابرار (9/9 درصد) به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این افکارسنجی درباره‌ی صحت و دقت خبر روزنامه‌های ورزشی، سرعت ارسال خبر، پرداختن به موضوعات مهم و روز ورزشی، ویراستاری خبر و تحلیل‌های دقیق از مطالعه‌کنندگان روزنامه‌های ورزشی سوال پرسیده شد.

با توجه به نتایج این نظرسنجی، پاسخگویانی که روزنامه‌های ورزشی مطالعه می‌کنند، روزنامه خبر را با 44/1 درصد دارای بیشترین صحت و دقت خبری معرفی می‌کنند. هم‌چنین روزنامه‌های ایران و نود با 11/8 درصد در رتبه بعدی این نظرسنجی قرار می‌گیرند.

پاسخگویانی که روزنامه ورزشی مطالعه می‌کنند، روزنامه خبر را با 44/9 درصد بیشترین سرعت را در ارسال خبر معرفی می‌کنند، هم‌چنین روزنامه‌های ایران و نود (11/6 درصد) رتبه‌های بعدی را در سرعت ارسال خبر به خود اختصاص می‌دهند.

با توجه به یافته‌های این افکارسنجی مطالعه‌کنندگان روزنامه ورزشی، روزنامه‌ی خبر ( 42/6 درصد) را از نظر پرداختن به موضوعات مهم و روز ورزشی را بهترین روزنامه ورزشی دانسته‌اند. روزنامه‌های ایران (2/13%) و نود (11/8 درصد) در رتبه‌های بعدی از نظر پرداختن به موضوعات روز ورزشی قرار گرفته‌اند.

پاسخگویانی که روزنامه‌های ورزشی مطالعه می‌کنند، روزنامه خبر را با 43/1 درصد از لحاظ ویراستاری خبر بهتر از روزنامه‌های ورزشی دیگر معرفی می‌کنند. هم‌چنین روزنامه های ایران (13/8 درصد) و نود (10/8 درصد) در رتبه‌های بعدی از نظر ویراستاری خبر از نگاه بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

گفتنی است، از نگاه مطالعه کنندگان روزنامه ورزشی، روزنامه‌ی خبر با 39/1 درصد، از نظر تحلیل‌های دقیق نسبت به سایر روزنامه‌های ورزشی عملکرد بهتری داشته است. همچنین روزنامه‌های ایران و نود (12/5 درصد) از نظر تحلیل های دقیق به طور یکسان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

از نگاه مطالعه کنندگان روزنامه های ورزشی، بیشترین اولویت مردم در انتخاب محتویات روزنامه ورزشی، ارائه اخبار (50 درصد) است.

هم‌چنین تحلیل رویدادهای ورزشی (21/4 درصد)، انتقاد از عملکرد ورزشکاران و مربیان (10 درصد)، انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران ورزشی (7/5 درصد) و ارائه اطلاعات مفید و علمی ورزشی (12/9 درصد) به ترتیب اولویت‌های مطالعه کنندگان را شکل می‌دهد.

انتهای پیام

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار