بررسی برنامه های آموزشی سیاستگذاران علم و فناوری در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه پروفسور یونگا پارک رئیس موسسه سیاستگذاری و ارزیابی علم و فناوری کره جنوبی گفت: با برنامه ریزی ۱۰ ساله و تمرکز بر توسعه نوآوری در فناوری و نیز تأسیس موسسات حمایت کننده مالی متعدد و بر مبنای توسعه رقابتی، بخش زیادی از مسیر فناوری در کره جنوبی طی شده است.

وی عنوان کرد: تأسیس موسسه سیاستگذاری و ارزیابی علم و فناوری کره جنوبی (KISTEP) وابسته به وزارت علوم، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی در سال ۱۹۹۹ به تحقق توسعه فناوری این کشور کمک زیادی کرده است.

رئیس موسسه سیاستگذاری و ارزیابی علم و فناوری کره جنوبی افزود: پایه و اساس علوم و فناوری و نوآوری کشور کره جنوبی را دانشگاه های این کشور تشکیل می دهند و از برنامه های مهم ارتقای بهره وری در این دانشگاه ها، ارائه مشوق های مختلف برای محققان و نوآوران، آموزش جوانان با استعداد، دعوت از دانشمندان خارجی و آموزش در دوره های مختلف سنی مردم اين كشور است.

یونگا پارک گفت: بودجه تحقیق و توسعه بخش غیردولتی کشور کره از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱۸۰ برابر افزایش یافته است و کشور کره جنوبی جزء دو کشور اول جهان از نظر نوآوری در فناوری است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار