شهرداری از ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه صنعتی قلعه میر جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه جلسه ستاد شهرستانی سکونتگاه های غیر رسمی شهر گلستان با حضور مسئولین ادارات و دستگاه های شهرستانی در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه  سرپرست اداره محیط زیست بهارستان اظهار داشت: متأسفانه مشاور طرح مطالعات ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرگلستان، طرح مطالعاتی خود را به ادارات تصمیم گیرنده شهرستان از جمله اداره محیط زیست ارائه نداده و در این ارتباط نمی توان به طور یقین، پیشنهادی را طرح نکرد، چرا که مشخص نیست در خصوص مسائل زیست محیطی چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

رضاشایسته افزود : به هر حال انتظار این است موضوعاتی نظیر خودداری شهرداری از ادامه ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه صنعتی قلعه میر و تعیین تکلیف محدوده آن و همچنین ساماندهی وضعیت نابسامان پسماند و نخاله سکونتگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی  گفت: باید تأمین اعتبار برای نصب ایستگاه های سنجش ثابت و سیار آلودگی هوا  با توجه به نزدیکی منطقه صنعتی قلعه میر به سکونتگاه ها، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب سکونتگاه ها و لزوم تصفیه آن و آموزش ساکنین در موضوعات زیست محیطی در طرح مطالعاتی مذکور در نظر گرفته شود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار