ضرورت رفع تبعیض از کودکان معلول و فراهم شدن امکان حضور در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری در جلسه انجمن حمایت از حقوق کودکان که عصر امروز برگزار شد، افزود: کودکان معلول از سایر کودکان جدا نیستند و این موضوعی است که باید در نظر گرفته شود و برای رفع تبعیض این کودکان با کودکان عادی باید از سوی مسئولان اقدامات لازم انجام گیرد.

علی صابری افزود: شرایط باید طوری در کشور فراهم شود که کودکان معلول نیز بتوانند در جامعه حضور یافته و مشارکت داشته باشند و در کنار افراد عادی قرار گیرند و همچنین اگر نیاز به وسایل توانبخشی و یا آموزشی و نیازهای خاصی دارند، باید آنها برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه نباید کودکان معلول ایزوله شوند، گفت: نیازهای این افراد و امکان حضور در جامعه و رفع تبعیض از جمله مسائلی است که باید مدنظر قرار گیرد.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در کنوانسیون معلولان و همچنین قوانین مربوط به حقوق کودکان، بحث مربوط به کودکان معلول نیز در نظر گرفته شود که با توجه به این موارد باید اقدامات لازم صورت گیرد.

وی گفت: تدوین صرف قوانین و یا پیوستن به کنوانسیون مشکل کودکان معلول را برطرف نمی‌کند، بلکه باید در عمل رفع مشکلات و موانع حضور آنها در جامعه در دستور کار قرار گیرد.

صابری تصریح کرد: شورای شهر تهران نیز در مصوبه شهر دوستدار کودک، کودکان معلول را نیز در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: امیدواریم روزی شاهد رفع تمامی مشکلات کودکان معلول و حضور آنها همپای کودکان عادی در جامعه باشیم.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار