جست و جوی کار چه سهمی در مهاجرت ایرانیان دارد؟

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال گذشته نزدیک به 98.2 درصد از جمعیت کشور، تابعیت ایرانی داشته‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور 37.2 درصد بوده است. همچنین 16 درصد از مهاجران ایرانی به دلیل موارد «جست و جوی کار» و «جست و جوی کار بهتر» از کشور مهاجرت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که گزارش مربوط به اطلاعات نیروی کار سال 1393 را منتشر کرده است، جمعیت ایران در سال گذشته حدود 76 میلیون و 619 هزار و 858 نفر بوده است که از این میزان 83.6 درصد از جمعیت در سن کار (10 سال و بیشتر) بوده است.

همچنین بنا بر این آمار، 98.2 درصد از جمعیت کشور، تابعیت ایرانی دارند، 1.7 درصد از جمعیت افغانستانی هستند و فقط 0.1 درصد از جمعیت کشور، سایر تبعیت ها را دارند.

بنا بر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، مهاجرت به سه دلیل عمده «پیروی از خانوار»، «جستوجوی کار»، «جستو جو برای کار بهتر»، صورت گرفته است که سهم پیروی از خانوار 50.7 درصد، سهم جست و جوی کار 8.4 درصد و سهم جست و جوی کار بهتر 7.6 درصد بوده است.

همچنین از 69 میلیون و 179 هزار و 573 نفر جمعیت شش سال به بالا در سال گذشته، حدود 86.8 درصد باسواد و 13.2 درصد بی سواد بوده اند.

در سال 1393، گروه سنی 10 ساله و بیشتر 64 میلیون و 14 هزار و 690 نفر بوده اند که از این میزان 67.1 درصد «حداقل یکبار ازدواج کرده» و 32.9 درصد «هرگز ازدواج نکرده» بودند. از سوی دیگر در سال گذشته، افراد شاغل و بیکار در مجموع 37.2 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر بوده اند که این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 62.5 درصد و برای زنان 12 درصد بوده است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی پارسال، نشان می دهد که در کل کشور نزدیک به 37.2 درصد از جمعیت کشور مشارکت اقتصادی داشته اند که این شاخص در میان مردان 62.5 و در بین زنان 12 درصد بوده است.

در میان استان‌های کشور، استان اردبیل و آذربایجان شرقی به ترتیب با 42.8 درصد و 41.4 درصد بالاترین و استانهای سییستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با 29 درصد و 30.2 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.

بر مبنای محاسبات مرکز آمار ایران در سال گذشته، از مجموع 23 میلیون و 250 هزار و 627 نفر جمعیت فعال (15-64) ساله، 89.2 درصد شاغل و 10.8 درصد از جمعیت فعال را بیکاران تشکیل می دهند.

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1393، نزدیک به 35.6 درصد از اقدامات انجام شده برای جست و جوی کار به پرس و جو از دوستان و آشنایان، 18.6 درصد به درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی های استخدام، 13 درصد به تماس با کارفرما، 12.7 درصد به ثبت نام و پی پگیری در مراکز کاریابی غیر دولتی و 9.3 درصد به ثبت نام و پی گیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشتند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار