حضور خبرنگاران رسانه ها در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز

خبرنگاران داخلی و خارجی با حضور در در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به مخابره اخبار و تصاویر خبری می پردازند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار