حداکثر سن 45 سال مورد پذیرش است

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه ای در پاسخ به درخواست فاطمه آلیا شرایط پوشش بیمه زنان خانه‌دار را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ ملت، در پی  پیگیری‌های فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار، محمدحسن زدا معاون فنی‌ ودرآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ، چگونگی بیمه زنان خانه‌دار را در هشت محور تشریح کرد که به شرح زیر است.

1- هیات وزیران در جلسه مورخ 29/7/1366 بنا به پیشنهاد شماره 8732 مورخ 24/12/1365 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت آئین نامه اجرائی قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 30/6/65 مجلس شورای اسلامی مشتمل بر 10 ماده و 7 تبصره را تصویب نمود. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نمایند.

2- براساس مصوبه مورخ 22/1/78 هیات مدیره وقت سازمان و به منظور حفظ مصالح کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش و همچنین لزوم صیانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوبتر تعهدات قانونی و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی بین منابع و مصرف مبتنی بر اصول محاسبات بیمه‌ای که لازمه ادامه حیات سیستم‌های بیمه‌های اجتماعی می‌باشد جهت پذیرش درخواست متقاضیان شرط سنی وضع شده است.

3- براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 410-411 مورخ 13/11/81، تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی قلمداد شده است.

4- برابر ماده یک آئین نامه اجرائی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29/7/1366 هیات وزیران مشمولین صاحبان حرف و مشاغل آزاد در آئین نامه مذکور به افرادی اطلاق گردیده که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهائی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص نباشند.

5- کلیه زنان خانه‌داری که تمایل به پرداخت حق بیمه براساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را دارند و فاقد رابطه استخدامی و مزد بگیری با موسسات و کارگروه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند، می‌توانند در صورت احراز شرایط مقرر و با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه محل سکونت و یا اشتغال خویش و با اعلام شغل خود به صورت خود اظهاری مبادرت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه نمایند و به تبع آن حسب مورد مطابق ضوابط از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند. حداکثر شرط سنی جهت پذیرش درخواست برای زنان 45 سال تمام بوده و چنانچه سن متقاضی از سن مذکور بیشتر باشد می بایست معادل دو برابر آن سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.

6- افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی‌که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آئین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. حداکثر سن پذیرش درخواست این قبیل از متقاضیان 50 سال تمام بوده و چنانچه سن متقاضی بیش از سن مذکور باشد معادل آن سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی لازم است.

7- در اجرای بند ب ماده 11 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به گروه‌های خاص جامعه شامل مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با توجه به اینکه پرداخت بخشی از حق بیمه اینگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌گردد. در صورت معرفی از سوی مراجع یاد شده می‌توانند در قالب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خود را بیمه نمایند. ضمنا با توجه به توافق به عمل آمده فی مابین وزارت سابق رفاه و تامین اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان تامین اجتماعی و با عنایت به تخصیص بهینه منابع مقرر گردیده است اولویت بیمه برای افرادی باشد که از اقشار ضعیف جامعه و تحت پوشش‌ نهادهای حمایتی (شامل زنان سرپرست خانوار و مددجویان) قرار داشته باشند. شایان ذکر است به منظور مساعدت با مشمولین مذکور شرط سنی برای پذیرش درخواست متقاضیان زن و مرد 50 سال تمام بوده و چنانچه سن متقاضی بیش از سن مذکور باشد، می‌بایست معادل آن دارای سبقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشند.

8- متقاضیانی که دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می‌‌باشند از احراز شرط سنی معاف خواهند بود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار