حضور شاعران معاصر در «نقد شعر»

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «نقد شعر» که یکشنبه ها ساعت ۲۳ مهمان مخاطبان شعردوست شبکه چهار می شود، قصد دارد برای سومین برنامه متوالی جایگاه غزل در شعر ایران و معاصر را بررسی و تبیین کند.

این برنامه برای نقد، بررسی و تحلیل جایگاه غزل در شعر معاصر تواید شده و اول آذر میزبان محمدرضا تقی دخت شاعر، سعید یوسف نیا شاعر و منتقد و فریبا یوسفی شاعر و پژوهشگر است.

غزل یکی از قدیمی ترین قالب های شعر فارسی است که ابداع آن را به رودکی پدر شعر فارسی نسبت داده اند. محتوا و شکل غزل فارسی در طول تاریخ ادبیات ایران همواره با شرایط تاریخی، فرهنگی و سیاسی کشور تغییر کرده است. گاه عارفانه بوده و گاه عاشقانه، گاه از پند و حکمت و فلسفه سخن گفته و گاه با مسایل اجتماعی و سیاسی در هم آمیخته و در نهایت گاهی نیز ترکیبی از این مفاهیم را دارد اما آنچه پیداست تعداد هواداران بی شمار غزل های عاشقانه است.

غزل فارسی در سه مقطع مهم تاریخی از حیث زبان و محتوی دگرگون شده است: اول انقلاب مشروطه، دوم از زمان طرح نظرات نیما یوشیج و سوم پس از انقلاب اسلامی. لذا همواره این سوال مطرح است، پس از نیما که بسیاری از منتقدین آن را دوران پایان غزل نامیدند، چرا تاکنون غزل فارسی و به خصوص غزل امروز ایران طرفدار دارد و به حیات خود ادامه می دهد؟ این برنامه می کوشد با حضور کارشناسان به این سوال نیز پاسخ دهد.

«نقد شعر» به تهیه کنندگی کوروش انصاری و اجرای سعید بیابانکی دوشنبه ها ساعت ۱۶ باز پخش می شود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار